TIETOSUOJASELOSTE JA TIETOA EVÄSTEISTÄ 

Päivitetty 1.7.2023 

REKISTERINPITÄJÄ 

Atonos Oy, Automiehenkatu 3, 33840 Tampere, Y-tunnus: 2613210-8 

Sähköposti: asiakaspalvelu@autotaloampeeri.fi 

Yhteyshenkilö: Pekka Pohjonen, +358 50 599 3337 

REKISTERIN NIMI 

Atonos Oy:n asiakasrekisteri. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään auto- ja tarvikemyynnin, autorahoituksen ja huollon eri vaiheissa erityisesti asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palveluiden tarjoamiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Atonos Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden, kuten huoltoliikkeiden, markkinointiin, mainontaan ja etämyyntiin silloin kun siihen on saatu rekisteröidyn suostumus. Tietoja voidaan käyttää myös Atonos Oy:n liiketoiminnan, palveluiden ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Markkinointiin liittyvä käsittely perustuu aina rekisteröidyn antamaan suostumukseen. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Henkilön perustietoja ovat mm. 

  • Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kieli 
  • Tarvittavat yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä markkinointiluvat ja -kiellot 
  • Henkilötunnus tietosuoja-asetuksen sallimissa tilanteissa 

Ajoneuvoon liittyviä tietoja ovat mm. 

  • Auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot 
  • Ajetut kilometrit ja muut tarvittavat käyttötiedot 
  • Ajoneuvon ostotapahtumat ja huolto- ja muut toimenpiteet 
  • Auton vaihtosuunnitelma 

 Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten 

  • Erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, takuu-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot. 
  • Eri toimipaikoissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö, lähettämät viestit (esim chat-historia, sähköpostit, tekstiviestit, pikaviestinvälineiden viestit), koeajotiedot sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot kuten puhelutaltiot, evästeet ja muut tarvittavat tiedot 
  • Myös asiakastyytyväisyyskyselyjen tiedot sekä palautelomakkeiden tiedot tallennetaan asiakaspalvelun kehittämiseksi. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Asiakkaan tiedot kerätään rekisteriin suoraan asiakkaalta itseltään asiakastapahtuman, kuten tarjouksen jättämisen, sopimuksen laatimisen tai muun yhteydenoton yhteydessä. 

Asiakastietoja voidaan saada yhteistyökumppaneilta, kuten maahantuojilta ja rahoitusyhtiöiltä. Näissä tapauksissa rekisteröity on antanut suostumuksen kolmannelle osapuolelle, kolmannen osapuolen markkinointiin.  

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Henkilötietoja päivitetään jatkuvasti asiakkaiden palvelutilanteissa sekä massa-ajoina asiakasrekisteriin. Henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti tarvittavan ajan, sekä luottosuhteen voimassaoloajan, jonka aikana henkilötietoja ei voida poistaa kokonaan. 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Arkaluonteisia tietoja ei siirretä ja säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Henkilötietojen käsittelyssä käytetään salattua HTTPS-yhteyttä. 

Käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua varmistaaksemme että lomakkeiden lähettäjänä on luonnollinen henkilö. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Inc:n tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Inc:n tietosuojakäytännöistä löydät palvelun nettisivuilta: 

https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi 

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS 

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten.  

Kielto tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@autotaloampeeri.fi 

REKISTERÖIDYN TARKISTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada tietoja käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuspyynnön voit lähettää sähköisesti asiakaspalvelu@autotaloampeeri.fi tai ottamalla muulla todennettavalla tavalla yhteys rekisterinpitäjään. 

EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATYÖKALUT 

Käytämme evästeitä sivuston käytön seuraamiseen ja analysointiin, kirjautuneen käyttäjän tunnistamiseen sekä sosiaalisen jakamisen toteuttamiseen. Käytön analysointiin käytämme Google Analytics -palvelua, jonka tietosuojasta voit lukea lisää: 

https://policies.google.com/privacy 

Kirjautuneen käyttäjän tunnistamiseen käytettävät evästeet eivät sisällä henkilötietoja.  

Lisätietoa sosiaalisen median jakamisen evästeistä: https://www.sharethis.com/privacy/